Vänskap

Vänskap hjälper oss att leva väl

Jan Rydberg
1979 började den amerikanske stressforskaren Robert Sapolsky studera en flock babianer på savannen i Kenya. Han namngav gruppmedlemmarna som bestod av cirka 60 individer, lärde känna dem och fick sina favoriter.


De dominanta hannarna tog för sig av honor och mat och ju mer makt en babianhanne hade desto mindre stressad var han.


Men ett fåtal hannar, som inte strävade efter dominans, avvek från mönstret. Detta fåtal umgicks vänligt med honor och ungar och kunde utan större ansträngning försvara den måttliga position de hade.


Två babianer i Sapolskys flock, Isaac och Rachel, hade känt varandra sedan de var små.

Djup vänskap förenade dem. Isaac var inte intresserad av maktstrider utan tillbringade helst sin väl tilltagna lediga tid med Rachel. De satt i gräset, åt frukt och kliade varandra i timtal. Prover visade att Isaac hade väldigt låga mängder stresshormoner.


Av hänsyn till graviditeter tog Sapolsky inga stressprover på honorna men han upptäckte att ju fler vänskapsförhållanden hannarna hade, och ju oftare de var med sina apvänner, desto mindre stressade var de.


När jämnåriga aggressiva hannar dött i strider eller sjukdomar satt Isaac och Rachel fortfarande på savannen och kliade varandra på ryggen. Deras vänskap gjorde dem välmående.


De vänskapliga hannarna med låga stressnivåer verkade dessutom kunna förutse om en situation var farlig eller inte. En vänlig figur med gott omdöme, som tog hand om sina ungar och tyckte om att umgås var därmed undantaget från huvudregeln som innebär att högre rang i den sociala hierarkin ger lägre stressnivå.


Denna makt-huvudregel gäller även människor visade en känd brittisk undersökning, Whitehall studie I, 1967 – 1977, som gjordes på män och White hall studie II från 1985 som inkluderar kvinnor och fortfarande pågår.


Studierna visar hur social position, rangordning, påverkar människors hälsa. För varje steg uppåt i den sociala hierarkin förbättras människors hälsa avsevärt. Makt ger hälsa och underordning sjukdom. Varje steg upp ger bättre hälsa.


Detta gäller på gruppnivå.


Intressant är vilka individer som trotsar detta dystra mönster och varför. Detta avslöjar inte Whitehall studierna, men att vänskap ger känslomässigt stöd, nya perspektiv, ökad självkänsla, en upplevelse av makt över sitt eget liv och effektivt motverkar stress visar ett växande antal andra undersökningar. Svårigheter och utmaningar tycks helt enkelt förefalla oss vara mindre när vi är med vänner. Vi lever längre och bättre, precis som Isaac och Rachel. Men de dominanta babianerna i Sapolskys grupp mådde som sagt också bra i rollen som förtryckare.


Hierarkin gav dem många fördelar, god hälsa till exempel.


Men så hände något oväntat!


1984 kalasade orangutangeliten på ett fynd de gjort, kött som var TBC smittat, i vanlig ordning utan att dela med sig till de andra.


Hux flux var eliten död.


Sapolsky antog att hierarkin skulle återupprättas.


Men nej!


De överlevande icke-dominanta hannarna kliade hellre honorna och ungarna i pälsen och fortsatte vara vänliga. Gruppen mådde väldigt mycket bättre.


De babianer som var lågt rankade i den nu förvånansvärt dominansbefriade gruppen uppvisade till och med lägre stressnivåer än högt rankade babianer som levde i ett hierarkiskt babiansamhälle en bit bort.


Den hälsosamma förändringen var intakt även efter två årtionde. När nya hannar då och då kom till gruppen utifrån lärde de sig inom ett halvår att uppföra sig vänligt de med.


På detta sätt uppstod en ny betydligt vänligare  kultur.


Vad krävs för att vi människor ska åstadkomma något liknande?


Det moderna samhällets skapar alltmer hierarkier, de ekonomiska klyftorna och psykisk ohälsa ökar, inte minst i Sverige.


Är goda perioder av verklig jämlikhet undantag?

Sverige är ett exempel på att utvecklingen kan gå åt båda hållen.


Från år 1900 till år 1980 ökade jämlikheten och livslängden i Sverige så att de var högst i världen. Nu har istället klyftorna ökat i snart 40 år, vilket resulterar i att fler drabbas av stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa. Hur länge denna utveckling ska fortsätta har jag ingen aning om. Det nya

feodalsamhället är redan här. Depressioner håller på att bli den enskilt största sjukdomen globalt.


När människor lever i vänliga jämlika samhällen med gott om socialt stöd kan de utmärkt väl hålla depressioner och stressrelaterade sjukdomar ifrån sig.  Hadzafolket illustrerar detta. De är det folk som har de lägst uppmätta depressionsnivåerna. Mycket lägre än amerikaner, japaner och Europeer.  De är i stort sett aldrig deprimerade, de tillbringar fortfarande sin tid utomhus, den sociala gemenskapen är mycket god, man delar dagens fångst lika mellan stammens alla medlemmar, gamla och unga, män och kvinnor. Alla känner sig värdefulla. På kvällarna sitter de och pratar om dagen som varit innan de tillsammans somnar runt lägerelden. De lever som människor gjorde för 30 000 år sedan.


Kan vi  som babianerna vara vänliga, bli av med vår förtryckande mobbande elit, en destrukti  hierarki, utan att skapa en ny i det moderna samhället?


Text: JR©


JR© Dagsdesigner ®