Sagan om parkeringvakten prövotidSagan om parkeringsvakten Viktors prövotid


Det var en gång ett bolag som anställde parkeringsvakter.

När Ferdinand började var det 30 sökande, och året därpå, när Viktor anställdes, var det 100 sökande på varje tjänst, sådan var utvecklingen i Europa.


Folk stod i allt längre köer för att få en fast inkomst, oavsett vad de skulle utföra. De sökande kom från jordens alla hörn.


Likt vrakgods från olika kontinenter samlas på en och samma strand hamnade människor med olika bakgrund på parkeringsbolaget förda dit av nödvändigheten att försörja sig.


Viktor, 25 år och far, behövde ett jobb, vadsomhelst som bidrog till att han kunde ta hand om sitt barn, nyss hade han försörjt sig genom att sälja sig som chaufför i Danmark och pendlat över Öresund. Han var nu glad att han fått möjligheten att bo och jobba i ett och samma land.


En dag under provtjänstgöringen var Viktor ute och gick. Vad där? En felparkerad bil! Viktor, som tidigare studerat till veterinär och var läraktig, hörde inte till de vakter för vilka lappandet av bilar var en mission och han visste ännu inte att parkeringsanmärkningarna var budgeterade som intäkter i den kommunala budgeten,  egentligen ville han hellre hjälpa människor än ta pengarna ifrån dem, men han lappade den felparkerade bilen då en man plötsligt uppenbarade sig och sa: 


- Tar du inte tillbaka lappen ska jag döda dig och din familj.

 

Viktor begrundar att mannen mordhotat honom på deras gemensamma modersmål samt att hemlandet varit i inbördeskrig, vilket betydde att tusentals människor de facto mördats. Viktor som uppfattar lappandet av bilar som underordnat överlevnad önskar därför den potentiella mördaren en trevlig dag, tar tillbaks lappen och går därifrån med sin kollega Andreas.


Tillbaka i gemensamhetslokalen berättar Viktor i matsalen oroligt för de på bolaget icke troende vakterna Ferdinand och Bittre Benjamin vad som hänt. – Ett bra beslut!, säger Bittre Benjamin.


- Det är en fördel att komma levande hem från jobbet, tillägger Ferdinand vänligt då Viktor visar rädsla för att att han kan ha gjort fel i förhållande till bolagets praxis.


Viktor har inte ens hunnit sätta sig när han blir inkallad till avdelningschefen Kapten Hopkins och hans närmste mellanchef Xerxes. Cheferna ber honom redogöra för händelsen. Med sig har Viktor kollegan Andreas som vittne, också han under provtjänstgöring.


Xerxes utbrister efter att Viktor berättat sin historia – Jag har lappat en bil med en pistol riktad mot min tinning utan att ta tillbaka lappen. Viktor ser bekymrad ut och frågar, - gjorde jag fel?

Avdelningschefen Hopkins som suttit tyst säger periodiskt väsande, - du frågar...om jag tycker...

...att Du...har gjort.. fel?


–SÅ IN I HELVETE FEL, TYCKER JAG DU HAR GJORT! skriker Hopkins stående med spända käkmuskler och knuten högernäve, och fortsätter plötsligt lugnt, - men gjort är gjort. Gör det ALDRIG mer IGEN, förstått?

– Jag ska aldrig mer ta tillbaka en lapp säger Viktor chockerad och går mumlande ut från kontoret med en häpen Andreas i släptåg.


Bittre Benjamin och Ferdinand hör Viktor gå förbi matsalen mumlande till sig själv  ”aldrig mer, jag ska aldrig mer ta tillbaka en lapp, aldrig mer ta tillbaka en lapp. Aldrig mer! Aldrig mer ta tillbaka en lapp…”.

Benjamin och Ferdinand bevittnar en förvandling. Viktor omprogrammerar som den receptive unge man han är sina värderingar i förhållande till ledningens krav. Inom kort har han fått närapå dubblerad lön för sin läraktighet.


Snipp snapp snut så var sagan om hur ett parkeringsbolag formar en ung ambitiös medarbetare till chef slut.


Kommentar:

Av rädsla för repressalier har denna berättelse formen av en saga. Jag, liksom riksdagsmännen, och de flesta andra  löneslavar i Sverige, är rädda att förlora våra inkomster och accepterar förtryckande organisationer & företag.


Det raserade socialförsäkringssystemet, där ersättningsnivåerna minskat med 50 % sedan 1975  och de sjukförsäkrade förföljs i syfte att minska ersättningarna, ökar denna rädsla. "Sverige ligger inte längre i topp i världen när det gäller ersättningsnivåer i trygghetssystemen. Efter att ha haft den tredje högsta a-kassan ligger nu Sverige under genomsnittet i en jämförelse med 18 andra OECD-länder.

Det visar en rapport som den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har beställt

av Irene Wessmo, socialförsäkringsutredare


Alternativet till att underordna sig sjuka arbetsvillkor är att förnedras som arbetslös eller sjukskriven och riskera att bli socialt utstött och fattig. Tystnad och funktionell dumhet ersätter därmed i praktiken möjligheterna att uttrycka sig,  tänka och känna fritt. Rädslan för att bli utstött är för stor. Priset för högt. Icke troende figurer som Bittre Benjamin och Ferdinand flyr eller rensas bort medan de i praktiken bäst anpassade, som Viktor, blir chefer. 


JR ©  Dagsdesigner ®