Myrans dilemma

Det  var en gång en Myra som gick på jobb varje morgon för att arbeta. Myran var flitig och älskade sitt jobb.


Chefen Lejonet blev överraskad när han såg att Myran var effektiv utan en ledare över sig. Han tänkte att när Myran är så effektiv utan  arbetsledning så bör Myran kunna bli ännu mer effektiv med någon som  leder arbetet.


Lejonet anställde Kackerlackan som hade en ledarutbildning och var känd för sina grundliga rapporter.


Kackerlackans första åtgärd var att göra ett arbetsschema , han behövde också en sekreterare för att hantera schemat. Så han anställde Spindeln för att hålla ordning på arkivet och svara i  telefon.


Lejonet var begeistrad över de rapporter som Kackerlackan skrev och bad honom göra diagram över produktionen och analysera utvecklingen.

Dessa dokument kunde sedan Lejonet visa sin chef.


Kackerlackan var tvungen att köpa en PC och anställde Flugan som ansvarig för It-avdelningen.


Myran som tidigare var en glad och produktiv anställd, hatade nu sitt jobb, han var tvungen att avbryta sin produktion för att beskriva sitt arbete i otaliga rapporter och registrera allt !


Lejonet tyckte det var hög tid att anställa en chef till avdelningen där  Myran arbetade. Chefställningen gav han till Biet ,vars första insats var att köpa ett nytt skrivbord och en ergonomisk arbetsstol till kontoret.


Denna nya chef, Biet,  behövde naturligtvis också en PC , och en personlig assistent för att kunna framställa en plan för att optimera arbetet och budgeten .


Avdelningen som Myran arbetade på var inte längre en trevlig arbetsplats, alla var irriterade och oroliga för deras framtid.Så föreslog Biet till Lejonet att man borde göra en arbetsmiljökartläggning.


Det visade sig att Myrans avdelning hade höga omkostnader och produktiviteten hade sjunkit.

Så anställde Lejonet en välrenommerad konsult, Uggla,  som skulle utföra en undersökning och komma med förslag till förändringar. Ugglan granskade verksamheten i 3 månader, och framställde en gigantisk rapport, där resultatet visade att:

" Där är för många anställda!"


Gissa vem som Lejonet avskedade först?

Givetvis Myran då rapporten visade att han led av :" Brist på motivation, och hade en negativ inställning till arbetet."


(Fritt översatt från okänd författare)