Martintestet Complementminder

                                         JR ©  Dagsdesigner ®

Complementminder 1.

                                                                                                                                     


Complementminder är inspirerat  av och ett komplement till Hans Rosling och Gapminder samt Voltaires filosofer Pangloss och Martin i den lysande boken Candide. Du kan göra  Gapminders test och få ett diplom och lära dig vad de kallar factfulness.


Complementminder lär dig bitterfullness, att våga vara bitter. Inte överdrivet bitter, men lagom och berättigat, som när man erkänner att man blivit lurad när man verkligen  blivit lurad istället för att förneka vad som skett och fortsätta bli lurad i vanmäktig optimism.


I så fall kan du få ett diplom av mig med. Vad du nu ska ha det till. Knappast när du söker jobb och ska bevisa att du är lydig och marknadsanpassad! Klarar du Complementminders test hyfsat är du inte fullständigt lydig och jublar inte åt denna "sköna nya värld" där vi rör oss mot 1800-talets ojämlikhetstal.


Kunskapstest 2019


1. Hur många svenskar lever i riskzonen för fattigdom enligt SCB?


A. 750 000 svenskar  lever i riskzonen för fattigdom. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll berättade  i Nyhetsmorgon på TV4 att Sverige haft bland de snabbast växande inkomstklyftorna i OECD länderna det sista årtiondet.


B.  1 500 000 svenskar lever i riskzonen för fattigdom. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll berättade i Nyhetsmorgon på TV 4 att Sverige haft bland de snabbast växande inkomstklyftorna i OECD länderna  det sista årtiondet.


C. 530 000 svenskar lever i riskzonen för fattigdom. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll påpekade i Nyhetsmorgon på TV 4 att Sverige haft bland de minst snabbast växande inkomstklyftorna i OECD det sista årtiondet.
2. Är Försäkringskassans handläggare som berättar om missförhållanden rädda för repressalier från sin arbetsgivare?


A. SVT Nyheter valde att publicera intervjuer med handläggare  på Försäkringskassan anonymt eftersom handläggarna är rädda för repressalier efter att ha berättat att de får högre lön när de nekar sjukskrivna sjukpenning.


B. SVT Nyheter valde att publicera intervjuerna  med handläggare  med namn eftersom vi lever i ett fritt demokratiskt land där anställda tryggt kan använda sin yttrandefrihet utan att straffas.


C. SVT Nyheter valde att publicera intervjuer med handläggare  på Försäkringskassan anonymt för säkerhets skull, inte för att handläggare är rädda för sin aktuella arbetsgivare utan för att de kanske är rädda att andra möjliga framtida arbetsgivare ska tycka att de är illojala.3. Socialförsäkringarna är en:


A:  stor inkomstkälla som staten tjänar miljarder kronor på varje år. Under perioden 2006-2015 uppgick det samlade överskottet till 320 miljarder kronor. Försäkringsvärdet i socialförsäkringarna håller på att urholkats fullständigt och kan inte längre  garantera standardtrygghet för flertalet yrkesverksamma, hävdar Håkan Svärdman, Välfärdsanalytiker på Folksam.


B: stor kostnad för staten och  bidragstagarna får de facto ut mer genom a-kassa och sjukskrivning än tidigare till följd av att reallönerna ökat så kraftigt sedan 1990-talet. Trots att försäkringarna inte ger större procentandel av lönen utan lägre så är köpkraften för bidragstagarna genom socialförsäkringen idag betydligt större än tidigare skriver Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på  Folksam, och menar att systemet fungerar i stort sett tillfredsställande.


C.  försäkring som går jämt upp. Vad som betalas in i systemet betalas ut, i princip som pensionerna, staten kan inte använda pengarna till annat, konstaterar Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam.4. Före detta (m) riksdagsledamot Anne Marie Pålsson klargör att det är en absolut förutsättning för att göra karriär som ledamot i Sveriges riksdag:


A.   att man är kunnig och självständigt tänkande.


B. att man utrustar sig med en "brun tunga", är fjäskande, okritisk och lyder även när partiledaren påbjuder vuxenmobbing för att visa partiledningen att man är " obrottsligt" lojal i handling.


C. att man har en hög arbetsförmåga. Arbetsförmågan avgör ifall man lyckas göra karriär som riksdagsledamot och därmed är riksdagen en "väl fungerande demokratisk meritokrati" där man gör karriär efter förtjänst.5. Enligt Världsnaturfonden, WWF:


A. producerar haven hälften av allt syre på planeten men haven håller på att kollapsa och om  det fortsätter som nu kommer det år 2050 att vara mer plast än fisk i haven. Två tredjedelar av mängden vilda ryggradsdjur som fanns 1970 riskerar att vara borta år 2020. Läget för världens vilda djur ser värre ut än någonsin på grund av oss människor.


B.  fortsatt  tillväxt globalt kan  lösa problemen och det finns ingen anledning till stor oro. Dessutom  är det inte så viktigt att det finns vilda djur för vi människor kan ha boskap istället och boskap lever bättre liv än vilda djur.


C. Genom forskning och  teknikutveckling har utvecklingen trots allt de senaste 40 åren börjat gå i rätt riktning även för världshaven och däggdjuren och då inte minst de afrikanska elefanterna som nu återhämtar sig sakta men säkert.
6. Självmorden globalt har:


A. ökat med 60 % de sista 45 åren och är nu bland de tre vanligaste dödsorsakerna bland 15-44 åringar samtidigt som antalet självmordsförsök är 20 gånger större än genomförda självmord.


B. minskat de sista 45 åren så att självmord nu bara är den tionde vanligaste dödsorsaken bland 15-44 åringar globalt samtidigt som antalet självmordsförsök också minskat  och bara är 16 gånger fler än antalet verkligt genomförda självmord.


C. minskat med 15 %  och med 19 % i Kina det sista årtiondet, så att självmord nu endast är den 10:e vanligaste dödsorsaken bland ungdomar 15-44 år globalt.7. Dör mänskligheten ut genom automatisk vedergällning på grund av hämndsystemet Perimeter, även kallat död mans hand, om Ryssland besegras i ett kärvapenkrig?


A.  Perimetr har aldrig existerat och svaret är därför helt klart nej.


B. Perimetr har existerat men lades enligt Vera Efron ner helt när Sovjetunionen föll så svaret blir nej.


C.  Vapensystemet Perimetr utvecklades av Sovjetunionen och skulle garantera ett automatiskt motanfall så att hela mänskligheten skulle förintas om Sovjetunionen blev utslaget av ett kärnvapenanfall. Perimetr existerar enligt flera källor i dagens Ryssland och kan även idag förinta allt mänskligt liv,  i bästa fall kan systemet fungera avskräckande så att mänskligheten inte blir utrotad av sig själv. Svaret är med stor sannolikhet ja. Besegras Ryssland i ett kärnvapenkrig utrotas mänskligheten också.8. Budskapet i filmen Rat race, Happiness,  som du får titta på här bredvid är:


A. Världen blir bättre, men det gäller  att vara med

på tåget och kämpa, så finner vi  lycka.


B. Systemet tillfredställer våra högsta stämningars

längtan och genom konkurrens förverkligar vi oss.


C. Vi  blir ofta lurade i vår strävan efter lycka.
Svaren på testet Complementminder 1.


Fråga 1.

B

En och en halv miljon svenskar lever i riskzonen för fattigdom.

Källa 1

Källa 2  (1,8 miljoner anges här).


Fråga 2.

A.

Fler avslag ger högre lön,  Försäkringskassans handläggare är rädda för  sin arbetsgivare efter att ha avslöjat detta faktum.

"SVT Nyheter väljer att publicera intervjuer med handläggare och före detta handläggare på Försäkringskassan anonymt eftersom de är rädda för repressalier. SVT Nyheter har kontrollerat att deras identiteter stämmer."

Källa 3

Källa 4
Fråga 3.

A

"socialförsäkringarna är en kassako som årligen levererar mellan 20-30 miljarder kronor till statskassan. Under perioden 2006-2015 uppgick det samlade överskottet till 320 miljarder kronor."

Källa 5Fråga 4.

B  

För att göra karriär i riksdagen som ledamot är det nödvändigt

att man utrustar sig med en "brun tunga", är fjäskande och lyder även när partiledaren påbjuder vuxenmobbing för att visa partiledningen att man är  ”obrottsligt lojal” i handling  utifrån Anne-Marie Pålssons erfarenheter som riksdagsledamot.


Källa 6    2:45 in i filmen berättar Anne-Marie vad som krävs för att göra karriär.

Läs här om hennes bok Knapptryckarkompaniet


Fråga 5.

Två tredjedelar av djuren som fanns 1970 riskerar att vara borta 2020. Massutrotning pågår. Haven är fulla av plast.

A


Källa 6

Källa 7

Mer.


Fråga 6.

A

Självmorden har ökat med 60 %  de sista 45 åren globalt.


Källa 8Fråga 7.

C

Vapensystemet Perimetr utvecklades av Sovjetunionen och skulle garantera ett automatiskt motanfall så att hela mänskligheten skulle förintas om Sovjetunionen blev utslaget av ett kärnvapenanfall. Perimetr lär  existera i dagens Ryssland och ha kapacitet att förinta allt mänskligt liv, men i bästa fall kan systemet fungera tillräckligt  avskräckande så att mänskligheten inte blir utrotad av sig själv, kan man hoppas.


Källa 9: Med sikte på Sverige, Vera Efron, 2013, förlag  Efron & dotter AB.

Källa 10:

Källa 11


Fråga 8

C. Vi  blir ofta lurade i vår strävan efter lycka.


Men erkänner vi kollektivt och individuellt att vi är lurade och har råd att uppleva bitterfullness kanske vi kan göra något konstruktivt istället för att fortsätta bli lurade vanmäktigt optimistiska?
Syftet: bitterfullness!
Kinesiska medelklassen är hittills en stor vinnare inkomstmässigt på globaliseringern men medelklassen i väst har genomlevt en kraftig relativ nedgång. Detta faktum bidrar i hög grad till Brexit, Trump och SD. Klyftorna är i Sverige tillbaka på samma nivå som före andra världskriget. Jämlikheten ökade kraftigt i Sverige från 1800-talet till 1980

men är nu på samma nivå som 1940 och snabbt på väg mot 1800-talets ojämlikhetsnivå.


Visst är det fantastiskt att medellivslängden ökat globalt  och nu är 70 + !

Främst till följd av att spädbarnsdödligheten minskat  enormt. Det är också bra att läskunnigheten ökar globalt . Det finns mycket ljus att uppleva i världen. Factfulness visar framsteg. Men även Tyskland kunde 1938 peka på till synes stora ekonomiska framsteg. Vem anser nu att de var på rätt väg då?


Tillåts inte människor att vara berättigat bittra och missnöjda grundat på personliga erfarenheter  av till exempel galopperande ojämlikhet  är den funktionella dumheten totalitär.


På  många arbetsplatser och universitet har Sverige  kommit långt på väg mot absurd funktionell dumhet men få  människor vågar vara öppet bittra över detta. Jag har upplevt  arbetsplatsdiktaturer i Sverige som för tankarna till de forna öststaterna och Milgrams experiment. Bland annat då jag var rehab. konsult.  Anställda förväntas vara glada och positivt inställda till allehanda dumheter. Annars kan de inte göra karriär.


De vanliga reaktionenerna på förtryckande arbetsmiljöer är att förneka känslan av bitterhet och "gilla läget",  omprogammera sina värderingar, för att undå kognitiv dissonans eller, vilket kanske är sundare, att bli utmattningsdeprimerad.

Förföljelsen av de sjukskrivna i Sverige har intensifierats och normaliserats sedan jag var rehab. konsult 1994 - 2003. Försäkringskassan definierar nu bort sjukdomar, säger att sjukdomarna inte är grund för sjukskrivning. Tjänstemän är i agenttillstånd när de vid förutbestämda tidpunkter ifrågasätter läkarintyg och skrämmer de sjukskrivna. En närmast diktatorisk arbetsrelaterad plikt och slavmoral har internaliserats. Inte minst för försäkringskassans personal. De sjuka stressas under sin sjukskrivning och är förtvivlade liksom många läkare.  Försörjning, äktenskap och trygghet står på spel när människor förlorar sin inkomst = jobb.  Vi lyder därför nästan vadsomhelst. Lydnaden är en stressreaktion. Och när vi lyder ändrar vi våra värderingar så att värderingarna passar ihop med vad vad makten till vardags kräver av oss. Så undviks kognitiv dissonans, systemet försvaras.  Vi  hjärntvättar oss själva.


"Den som förmår arrangera sociala situationer som får människor att i dessa situationer bara utföra sina föreskrivna eller förväntade funktioner kan uppnå en påverkanskraft vi annars tillskriver en gud, eller snarare en djävul.". (Lars Dencik)

 


Denna sociala påverkanskraft kan i bästa fall leda till ett gott samarbete, i värsta till ett helvete där vi rättfärdigar våra destruktiva handlingar med orden "jag gör bara mitt jobb",  Så länge man är på den vinnande maktens sida framställs denna lojalitet som dygd.Förnekad berättigad bitterhet kan övergå i patologisk självcensur, i vanmaktens optimism.


Om vi har Martins pessimism i en ände och Pangloss optimism i den andra kan vi placera in oss på denna skala.


                                                       Martin-Panglossfaktor 1-10


1. Martins svarta pessimism                                                             10. Pangloss ljusblå optimism

                                                               4.    Candide


Candide rörde sig flera steg från Pangloss optimism, som han pådyvlats genom Pangloss undervisning, till Martins pessimism, grundad mer på egna livserfarenheter. Candide tröttnade på alltför mycket filosofi (ideologi, propaganda).

    _______________________________________________________________

    1                     3               4               5             6            7            8                 10

Martin                                              JR     Candide                                                       Pangloss


Jag, JR,  placerar  mig sidan om Candide, 4 på denna skala. 

Var placerar du dig?


Alf Hornborg, professor i humanekologi vid Lunds Universitet skriver att han är misstänksam till böcker som hyllas av Bil Gates. Läs mer här.

"Efter årtionden av ansträngningar att förstå varför världsekonomin är så ojämlik, och varför den driver på miljöproblem och klimatförändringar, har jag nu noggrant satt mig in i hur de så kallade »nya optimisterna« ser på världen."


Har  du som läser detta inte klickat på länken nyss hoppas jag du gör det och tänker rejält när du läser detta "Vår arts ökande kollektiva välstånd år 2017 bör inte förväxlas med sannolikheten för dess överlevnad om två hundra år. Vilken av dessa frågor har högst prioritet för de nya optimisterna? Att fira att några saker har förbättrats under två sekler ger oss inte skäl att anta att helt andra saker kommer att bli bättre i framtiden. Liksom den biologiska evolutionen saknar människans historia en övergripande riktning. Frågan om världen blir bättre kan inte besvaras med ett enkelt ja eller nej."Var placerar du Johan Norberg, Hans Rosling, Bill Gates och Alf Hornborg på min Martin  - Pangloss skala?


En fråga jag ställer mig själv efter 35 års arbetslivserfarenhet är om homo sapiens förvandlas till boskap? 

Human managment, vilket kusligt ord,  tycks göra med människan vad människan gjort med djuren. Nedgraderat dem till lydiga mähä. Inte bara riksdagsledamöterna utan de flesta av oss. Vi  uppför oss alltmer som lydig boskap socialiserade därtill genom skola, arbetsliv och otaliga interaktionsritualer. Kanske är jag för negativ.Bitter och nöjd

Men. Här sitter jag efter en god middag med ett glas rött vin, efterrätt och whisky

Jag har haft en bra dag. En härlig promenad i en park, solat på en bänk, halvsovit i höstvärme och vandrat vidare. Talat med en gammal god vän som är förvånanasvärt klok och balanserad men inte alls förljugen, sådant imponerar på mig.  Jag har haft 1000 tals fina dagar i mitt liv, som denna eller ännu bättre, då jag varit glad och de jag älskar mått bra. Därtill har jag fått segla många härliga somrar, läst fina böcker, druckit vin, haft bra samtal, älskat, och varit tillfreds. Min bitterhet beror inte på att jag haft det dåligt utan på arbetslivets och samhällets kollektiva förljugenhet, framförallt falska forskare och politiker och arbetsplatsdiktaturer som hindrat min nöjdhet genom massivt dumt lönearbete och kapitalistisk övertro  där de värsta typerna tenderar att klättra högst och rabblar tidens psalmer, en omvänd meritokrati där människors sämsta egenskaper belönas.


Nymodernt, men oftast felaktigt, är att påstå att missnöjdhet beror bara på dig själv och är ditt eget fel. En variant på att var och en får vad den förtjänar eller att makten är av Guds nåde. Ofta påverkar faktorer bortom vår kontroll vårt öde.Företagens vinster ökar på lönernas bekostnad. Det leder sedan länge till ökad maktkoncentration som blir ännu värre när den omfördelande välfärden samtidigt monterats ner.


Mitt missnöjde är för det mesta  arbetssamhällets fel.

Ackumulerar man obearbetad bitterhet blir den för stor och förvandlas lätt till förljugen vanmäktig optimism när den är så stor att den måste förnekas. Men jag bearbetar min dagliga bitterhet, som en sorts matsmältning, och sedan kan jag vara glad.


Idag var det härligt höstväder, jag är nöjd, har fått min dagliga dos av bitterfulness och de jag älskar verkar må bra.  I bakhuvudet har jag minnen av andra fina dagar. Bearbetad bitterfullness utesluter inte, utan möjliggör nöjdhet.  Plenty allright, too much no good. Ungefär som sorgearbete gör det möjligt att på nytt känna glädje.

Genom att erkänna och kristallisera dagens bitterhet kan man i viss mån undvika den egna kulturens massiva självbedrägerier. Bättre att erkänna att man lider när man lider om man kan och har råd. Att utgå frå egen varseblivning är ofta klokt istället för att alltför mycket lita till ideologier  och ekonomers och politikers och köpta forskares löften om framtiden. Dagens självupplevda smärta och glädje kan vi lära oss mer av.


De här två ger mig en känsla av smärta, mening och insikt. Tycker de utvecklar en hög grad av  livsbejakande bitterfullness. De bearbetar insikter.