Krav-kontroll-stöd

"Som tonåring började det så smått gå upp för mig att den värld vi lever i faktiskt inte är så idyllisk som min varma, trygga och kärleksfulla barndom i en

liten by i västerbotten fått mig att tro." Läs Maria Widmark rapport  "Det nya arbetslivet"


Texten börjar på sidan 10.