Dagsdesigner


        JR ©  Dagsdesigner ®

Dagsdesigner


Du behöver dagar som du bestämmer över.


1. Självskatta ditt välbefinnande på DD skalan.  Ange en siffra för hur månaden var  innan du började vara dagsdesigner. Nu har du ditt startvärde.


2. Ägna din första lediga dag åt sådant du verkligen mår bra av. Inte för att prestera, utan för att njuta och trivas, känna mening, i all enkelhet.


3. Lägger du dig på kvällen och somnar nöjd med dagen som varit har du lyckats. Självskatta ditt välbefinnande på skalan varje kväll och notera i en dagbok vad du gör och inte gör dessa dagar.


4. Gör så tills du upplevt  30 dagar som DD.


Hur påverkades ditt välbefinnande under dessa 30 dagar jämfört med ditt startvärde? 

DD skala   1 - 10


10 = Briljant


9 = Lysande


8 = Riktigt bra


7 = Bra


6 = Ganska bra


5 = Godkänt


4 = Inte godkänt


3 = Uthärdligt


2 = Miserabelt


1 = Fullständigt miserabelSkriv upp ditt startvärde och

jämför  med dina dagar som DD.

Genom att klargöra sina viktigaste glädjekällor och vad som ger ens dag verklig mening, vad man tycker om och vad man mår bra av, och sedan ägna sin dag åt detta mår man bättre och blir starkare. Genom att bygga upp egenmakt är det lättare att hantera olika motgångar och trivas.

Vetskapen att man kan man lägga sig på kvällen nöjd med vad man gjort och upplevt gör en friskare. Då ökar chanserna att kunna älska och göra något konstruktivt både för sig själv och för andra.


I japanska The Ikigai Concept har personerna klargjort vad som är deras drivkraft och livsmening.


Det handlar tydligen om att ha ständig kontakt med ens Ikigai. Vad som ger en lusten att stiga upp på morgonen.


Viktor Frankl hävdade att jakten på lyckan påminner om en katt som jagar sin egen svans. Ju mer katten jagar sin svans desto mer unflyr den katten, men när katten fokuserar andra  mål hänger svansen med.

Enligt Viktor Frankl är meningen unik i varje situation och för varje människa. Det finns många meningar i livet. Varje dag finns det många meningar vi kan ta ansvar för och förverkliga. Meningen med ett schackdrag beror på helhetssituationen på brädet, draget är isig inte vare sig bra eller dåligt. Huruvida en handling är meningsfull eller ej för en människa beror på sammanhanget. Vanligtvis handlar det om kärleksfulla relationer till andra människor!


Hur vi svara på de frågor livet för ögonblicket ställer till oss ger vårt liv dess mening, enligt Frankl.


Frankl fokuserar ansvaret för det som är meningsfullt just nu.


Meningen med livet är unik för varje människa i varje ögonblick, ansåg Frankl.


"Det handlar med andra ord om att ta ansvar för sitt liv genom att 1) agera, 2) uppleva ett värde eller 3) lida.  Den tredje punkten kan synas märklig men Frankl anser att det vi kan välja är hur vi förhåller oss till ett lidande och att detta innebär en mening."


Genom att schemaläggga dagen med sådant som vi verkligen vill göra och sådant vi vet gör oss gott har vi ett  meningsfullt arbete.


Det ska vara ett roligt meningsfullt schema. Gärna det bästa vi kan tänka ut som vi också kan genomföra idag för att må bra och vara nöjda.


Vi behöver också någon att dela våra tankar, upplevelser och känslor med.

Någon att berätta för och lyssna på, ingå i ett eller annat socialt sammanhang. Vissa behöver mer och andra mindre sociala kontakter, men känslan av mening, en anledning att gå upp ur sängen på morgonen behöver vi alla.


Känner man att livet är tomt och innehållslöst gäller det att fylla det med någonting.


Som dagsdesigner fokuserar man på nuet, idag, för det är görbart. På så vis kan man undvika att bli lamslagen av oro inför framtiden eller fånge i det förflutna.


Kan man göra de "fasta situationerna", de små vanorna som att äta frukost, ta en promenad, läsa en bok, möta en vän,  dricka ett glas vin, äta en middag, samtal, sova middag, sina studier eller om det är möjligt, sitt lönearbete, till en daglig njutning blir kanske 70% av dagen meningsfull och välbefinnandet betydligt högre. Goda vanor kan vara hela livet.


Och kan man inte göra sitt lönearbete till en njutning, vilket till exempel jag själv inte är speciellt bra på,  är det de lediga stunderna och dagarna man har makt att designa efter egen förmåga och lust. Det kan ge en stark känsla av egenmakt och mening.Här är exempel på några personer som designade sina dagar inom de ramar som deras omständigheter tillät och därmed ökade sitt välbefinnande i sin vardag genom att göra dagsschema. Gemensamt är att de hade makt över sin dag och gav den ett självvalt innehåll.


(Detta kan uppfattas som en lyx, men även som arbetslös, pensionär eller sjukskriven kanske möjligheten finns? Är dock medveten om att AF och FK och även pensionssystemet och arbetslivet ofta tycks vara som gjort för att minimera människors fria tid och få dem att vara rädda. Och är man för rädd kan man inte njuta.)


Att designa sin dag så att man trivs och känner glädje ger en stark känsla av egenmakt. På så vis är välbefinnande ett hot mot förtryckande system eftersom välbefinnande kan göra oss starkare och mindre lydiga i den mån vår lydnad är den kuvade hundens lydnad inför sin herre. En lydnad inför en ordning eller person med goda avsikter och konstruktiv kunskap inom det aktuella området finns det däremot ofta goda skäl till.