Allmän kurs i att vara dagsdesigner"Genom en serie experiment har den amerikanske forskaren Pennebaker och hans kolleger upptäckt att människor som sätter ord på djupa tankar och omvälvande händelser förbättrar sin fysiska och psykiska hälsa märkbart.


Berättandet av en historia verkar vara en naturlig process som hjälper människor att förstå sina upplevelser och sig själva.


Hans arbete startade för mer än tio år sedan då han bad studenter skriva ner sina djupaste tankar och känslor om traumatiska upplevelser som en del av ett laboratorieexperiment. Det visade sig att skrivandet ofta förändrade studenternas liv."


Källa: Statens Folkhälsoinstitut, Kultur för hälsa, sidan 63.

Forskning om dagboksskrivande.


"När människor sätter ord på sina djupaste tankar och omvälvande händelser i sina liv förbättras deras fysiska och psykiska hälsa märkbart."

                               


Tema: Välbefinnande & dagsdesignerdagbok


Syfte: ökat välbefinnande


Mål: formulera sig, lyssna på andra, promenera samt undersöka vilket dagsinnehåll som tycks ha samband med det personliga välbefinnandet.


Verktyg: lediga dagar, samtal, dagbok och promenader.


Deltagarkrav: intresse av välbefinnande och reflektion.

Möte 1.


Tid: 120 minuter


Introduktion

Uppstart individuellt dagboksskrivande.


Frivilligt delande av tankar kring fråga 1 "När mår jag riktigt bra?"


Fortsatt individuellt dagboksskrivande.


Promenera enskilt eller i grupp


Fika & sammanfatta när deltagarna i gruppen mår riktigt bra.Fritt samtal i grupp


Relaterade ämnen: psykologi, livsåskådning, litteratur


Frågor som kan behandlas under 7 möten.1. När mår jag riktigt bra?


2. När känner jag mig riktigt levande?

3. När är jag nöjd?


4. Vad innebär trygghet för mig?


5. När har jag tillräcklig makt över min dag?


6. Vad utmärker mina bra respektive dåliga dagar?


7. Upplever jag att mitt personliga välbefinnande föregår min personliga framgång?


8. I vilken miljö mår jag bra och i vilken mår jag dåligt?


9. Vad avgör hur jag värderar just denna dag?


10. Vad innebär verklig framgång för mig?


11. Vilka är mina aktuella livsmål?
Utvärdering


Utvärdera anonymt.Vad var ditt startvärde som dagsdesigner?


Hur måga dagar har du varit dagsdesigner?


Hur självskattade du dessa dagar du själv bestämt över på skalan 1-10?


Vad utmärkte dina bra dagar?


Vilken effekt på dig, om någon, upplevde du av:


Promenaderna?


Att skriva dagbok


Att ta del av de andra deltagarnas erfarenheter & tankar?