Hälsosam pensionering

Pensionering är hälsosamt om du har råd och kan skapa mening i din vardag– Många äldre i arbetslivet lider av trötthet och psykisk ohälsa. Det goda är att besvären minskar kraftigt vid pensioneringen.


Med tanke på att vi sannolikt kommer att tvingas arbeta längre upp i åldrarna i framtiden är det emellertid oroande att så många verkar bli så trötta av att arbeta redan vid 55 års ålder, säger docent Hugo Westerlund, vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet.Arbetslivet är problemet.

Du som kanske  riskerar att drabbas av ohälsa behöver kanske bestämma mer över din tid och ha mer tid för umgänge och hälsosamma vanor?


Vem orkar jobba ända till 65?

En framgångsrik  copingstrategi bland relativt välutbildade välbestälda kvinnor är att sluta jobba före 65.


Vem orkar? läkare, sjuksköterska, städare berättar..


De orkar inte. 


Pensionering innebär bland annat minskad risk för att dö i hjärtinfarkt.

Institutet för arbetsmarknads -och utbildningspolitisk utvärdering, IFAUDe som har en tillräckligt god ekonomi undrar vanligtvis två år efter pensioneringen hur de hade tid att jobba tidigare och upplever dessutom en betydligt bättre hälsa.


Dessvärre är idag var tredje svensk  pensionär fattigpensionär och att siffran ökar inser nästan alla utom Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren som tror att folk kommer att vilja och orka att arbeta tills de är 68. Vem orkar jobba till 67?
År 2048 förmodas Sverige ha näst sämst pensioner i EU.


Är du utmattad men intresserad av att prova att vara dagsdesigner och få veta hur tillvaron som pensionär kan vara, om du kan njuta av lediga dagar? Då kan du göra såhär.

Lev under sjukskrivningen på ungefär samma ekonomi som du har som pensionär och se om du kan leva väl. Kan du det kan du troligtvis bli en nöjd pensionär. Pensionen  bidde en tummetott för väldigt många kvinnor och snart också för väldigt många män.


Ökad pensionsålder handlar mest om ekonomiskt tvång, inte om bättre hälsa.

 

En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF

sammanfattar en studie vars huvudresultat är att gruppen som blev erbjuden tidig pension fick en väsentligt bättre hälsoutveckling. I Europa har  befolkningarnas pensionålder senarelagts i många länder, men hur påverkar detta individens hälsa?


"En naturlig fråga som till stor del har förbisetts av många beslutsfattare gäller effekterna på individers välbefinnande i allmänhet och på hälsan i synnerhet av att skjuta upp pensionsåldern", poängterar Per Molander, generaldirektör, i Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.Skäl till att pensionering ger bättre hälsa1. 

"Pensionering ger ökade möjligheter att själv bestämma över sin tid och få tid för socialt umgänge, motion och andra hälsosamma levnadsvanor."2.

"Mindre stress."3.

"Minskar exponeringen för hälsorisker i arbetsmiljön"
Eventuella risker med tidig pensionering


Den som inte har  intressen eller ett socialt nätverk utanför arbetslivet  kan må bättre av att fortsätta sitt lönearbete. Likaså den som har för låg inkomst.


Ledig tid och pensionering är en gåva förutsatt att  man har:Någon att tycka om


Något att intressera sig för


Egenmakt och ekonomi,  goda vanor och ett socialt sammanhang


Genom att medvetet utveckla detta som dagsdesigner har man  goda förutsättningar att njuta av sin pensionering.


Hugo Westerlunds uppföljningsstudie visade inte bara att depression och trötthet minskade utan också att den självupplevda hälsan förbättrades motsvarande 8 - 10 års föryngring men att det kunde ta upp till två år att ställa om sig.


Har man redan innan pensioneringen utvecklat goda vanor, intressen och relationer lär välbefinnandet etableras  tidigare.


Socialiseringen, om man så vill avprogrameringen,  från arbetssamhället till ett liv där man bestämmer över sin egen tid kan ske gradvis och smidigare för den som är dagsdesigner. Bäst läge är att vara pensionär med tillräcklig inkomst.Stressrealterad ohälsa kan för dem som har möjlighet därtill  ha ett budskap om att tidigarelägga sin pensionering.Det förutsätter att båda parterna känner att det är en bra lösning.


Tiden som sjukskriven är ett tillfälle att upptäcka fördelarna med att vara dagsdesigner.


Många pensionärer säger att de inte förstår hur de hade tid att jobba tidigare,  det är för att de fyllt sina dagar med rikare innehåll än lönearbete.


Och till skillnad från  lönearbetslösa och sjukskrivna  har pensionärerna ett perfekt socialt alibi: man får lov att vara en glad pensionär.Hinderna för att göra detta kan vara för dålig pension och ovana att ha egentid.Genom att var dagsdesigner utvecklas förmågan  men en förutsättning för att ha glädje av ledig tid är en tillräcklig ekonomi. Så är pensionen för dålig är det inget alternativ.


Men är pensionen tillräcklig talar mycket för tidigare pensionering, speciellt om man nyligen återhämtat sig efter utmattningstillstånd.
JR ©  Dagsdesigner ®


Boken Farväl till arbetet

Sociologisk forskning, intervjuer